۲۰استوک

پخش لپ تاپ استوک 

lenovo G45-50

CPU:A8

RAM:8GB

HDD:1TB

VGA:2GB Radeon

دفترمرکزی:۰۲۱۶۶۹۰۱۳۷۰(جاوید)