دارای کارتن 

هشت هسته ای مخصوص گیمینگ 

ارزش کالا نسبت به قیمت:۱۰از۱۰

۰۹۰۱۶۰۴۰۶۵۱