کاملا سالم و تمیز و در حد آک

بکلایت کیبورد

کوله فابریک ایسوس

موس فابریک ایسوس

کارتن دارد

ارزش کالا نسبت به قیمت:۱۰از۱۰

۰۹۰۱۶۰۴۰۶۵۱