بسیار تمیز

چراغ پشت led

اسپیکر های بسیار قوی icepower

مناسب کارهای مهندسی و گرافیکی

باتری نو 

شماره تماس 09016040651