آکبند در حد نو نو 

بسیار تمیز

کارتن دارد بکلایت کیبورد

ارزش کالا نسبت به قیمت:۱۰از۱۰

۰۹۰۱۶۰۴۰۶۵۱