کاملا سالم و تمیز 

ارزش کالا نسبت به قیمت:۱۰از۱۰

۰۹۰۱۶۰۴۰۶۵۱