صفحه نمایش 180 درجه

کاملا سالم و تمیز 

در حد نو نو 

کارتن دارد

شماره تماس 09016040651